چهارشنبه 10 اسفند‌ماه سال 1390

حال که تنها شده‌ام می‌روی!?؟ -

اجرای خصوصی 

از استاد محمدرضا شجریان 

در منزل استاد دادبـِه

دانلود فایل دانلود آهنگ

حال که تنها شده‌ام می‌روی
واله و رسوا شده‌ام می‌روی 

حال که غیر از تو ندارم کسی
این‌همه تنها شده‌ام می‌روی 

حال که چون پیکر سوزان شمع
شعله سراپا شده‌ام می‌روی 

حال که در بزم خراباتیان
همدم صهبا شده‌ام می‌روی 

حال که در وادی عشق و جنون
لاله‌ی صحرا شده‌ام می‌روی

حال که نادیده خریدار آن
گوهر یکتا شده‌ام می‌روی

حال که در بحر تماشای تو
غرق تماشا شده‌ام می‌روی 

این‌همه تن‌ـها تو مرا خواستی 

حال که تنـــها شده‌ام می‌روی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

خواننده: استاد محمدرضا شجریان 

شعر: حسن معنوی

نی: محمد موسوی

دستگاه: ابوعطا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

دانلود فایلجایگزین برای دانلود