یکشنبه 2 شهریور‌ماه سال 1393

٩٣/٦/٢

امروز دلم نمى خواهد بلند شوم... دوست دارم همینطور در رختخواب بمانم!

حالم خوب نبست...

فکرهایى در سرم هست،

و صداهایى.... چه مى خواهند از من؟ نمى دانم!