سه‌شنبه 27 اردیبهشت‌ماه سال 1390

دال ر دال

و بدانیم؛ 

 

اگر درد نبود، 

زندگی چیزی کم داشت ! 

 

.