چهارشنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1390

سَر دردم را می‌نوازم...

~~~~~~ ~~~~~  ~~~~~~~~~~~~   ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~