چهارشنبه 1 دی‌ماه سال 1389

ما!!!

روزی، پس از آن‌که بر نیروی بادها، امواج، جزر و مد دریا و جاذبه مسلط شدیم، نیروی عشق را متوجه خداوند خواهیم کرد. آن‌گاه انسان برای دومین بار در تاریخ جهان، آتش را کشف خواهد کرد.


(تیلارد دو شاردن)