پنج‌شنبه 27 آبان‌ماه سال 1389

زندگی

سرانجام هر قصه، پدید آمدن قصه‌ی دیگری‌ست...


در زندگی فهمیده‌ام که:

نمی‌شود زندگی را مثل یک ساختمان طراحی کرد. باید زندگی کرد و زندگی خودش، خودش را طراحی می‌کند... باید گوش داد به آنچه دنیا می‌گوید. همین!


اما این چندان هم ساده نیست!