سه‌شنبه 11 آبان‌ماه سال 1389

بی هوده

سطر اول: او می‌آید...

سطر دوم: او می‌رود...


دو سطر بیشتر نیست!

بیهوده هزار و یک شب‌ش نامیدم.