شنبه 10 مهر‌ماه سال 1389

گـمــ شدهـ

ـ تق تق... تق تق...
ـ کیه؟
ـ من!
ـ اوه! خیلی وقت بود که دنبال‌ت می‌گشتم.